Ulica Anny German

 


Lata Studenckie
 
Czasy studenckie ... Lata 50te w Wroc³awiu